Privacy Policy

Privacybeleid

o Buitenschools Leren Konekto verzorgt voor scholen de ontwikkeling en organisatie van programma’s voor Buitenschools Leren. In het kader van deze activiteiten verwerkt Konekto privacy gevoelige informatie van leerlingen, bedrijven en medewerkers. De gegevens van deze bedrijven en medewerkers worden verwerkt in de applicaties StageRegie, StageKansen en OnderwijsRoute. Konekto heeft gedocumenteerd welke persoonsgegevens worden verwerkt, waar deze gegevens vandaan komen en met wie ze worden gedeeld. De doelstelling voor het verwerken van de privacy gevoelige informatie zijn onderstaand per situatie nader uitgewerkt.

 o Leerlingen  Met de scholen (klanten) die Konekto bij het Buitenschools Leren ondersteunt zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin de dienstverlening omschreven staat. De scholen leveren de gevraagde privacygevoelige informatie van leerlingen aan waarbij Konekto deze gegevens enkel gebruikt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gevraagde leerlinggegevens zijn: Leerlingnummer, naam, voornaam, geboortedatum, klas en mailadres. Bij het inloggen worden leerlingen gevraagd naar een aantal aanvullende gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het individuele proces van de leerling.


o Schoolmedewerkers  Met de scholen die Konekto bij het Buitenschools Leren ondersteunt zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin omschreven staat wat de onderlinge afspraken zijn. De scholen leveren de gevraagde privacygevoelige informatie aan waarbij Konekto deze gegevens enkel gebruikt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Dit betreft zowel de bedrijfsgegevens als de gegevens van schoolmedewerkers (mentor, vakdocent en coördinator/regisseur)


o Stagebieders  Van bedrijven/organisaties waar leerlingen stage lopen worden gegevens opgenomen in de applicaties. De gegevens van deze stagebieders worden enkel gebruikt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Dit betreft zowel de bedrijfsgegevens als de personeelsgegevens van de medewerkers van de stagebieder (stagebegeleiders).


o Konekto-medewerkers   De relevante gegevens van de eigen personeelsleden van Konekto worden enkel gedeeld met de scholen en stagebieders volgens het opgestelde overzicht. Deze gegevens worden, net zoals dat geldt bij alle overige gegevens zoals in dit document verwoord, niet voor andere doeleinden en niet met niet genoemde partijen gedeeld.

Klik hier voor ons Cookiebeleid

Formulieren

De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulieren geven we aan:

– Welke gegevens we verwerken
– Met welk doel we deze gegevens verwerken

Tot wanneer blijven de gegevens bewaard?

De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven.

Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten via e-mail, telefoon of brief.

Formulier: Campagnes

Gegevens | Wanneer u een van onze diverse campagne formulieren invult, verzamelen we de volgende gegevens:

– Voornaam / Achternaam
– Adres, Postcode, Woonplaats
– E-mailadres

Doel | Dit formulier gebruiken we om uw aanmelding voor (meer) informatie over onze campagne te verwerken, en contact met u op te nemen rond dit thema.

Analyse | We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Formulier: Contact

Gegevens | Bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:

– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Vraag/opmerking

Doel | We verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel contact op te nemen.

Analyse | We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Formulier: Nieuwsbrief Aanmelding

Doel | We zullen je gegevens (Naam, E-mailadres) verwerken zodat we je een periodieke mailing kunnen sturen.

Analyse | We kunnen je gegevens gebruiken voor interne analyses om onze service te verbeteren. Van een verzonden mailing analyseren we of een mailing is gelezen (d.m.v. downloaden van de afbeeldingen hierin) en of er op één van de URL links hierin is geklikt en wanneer, zodat we het succes van de mailing en de berichten hierin kunnen bepalen.

Afmelden | Indien de afmeld link in de mailing zelf wordt geklikt, en deze wordt bevestigd, zullen we je e-mailadres toevoegen aan onze “afgemeld” tabel. We gebruiken deze tabel enkel om verder te voorkomen dat het systeem nog verdere mailings verstuurd.