Hak Kraanverhuur en Grondverzet BV

Verhuurbedrijf

Wij voeren onze activiteiten uit in: amoveren, saneren, recyclen, bouw en woonrijp maken, beschoeiing en damwand, bedrijfsterreinen, oeververdedigingen en specialistische grondwerken.Dit alles kan enkel worden gerealiseerd door dat we beschikken over een gekwalificeerd personeelsbestand met vakbekwame eigenschappen.

Onze doelstelling is om slimmer en innovatiever te zijn. Door de combinatie van modern materieel en vakkundig personeel heeft HAK B.V. zijn bestaansrecht.

Onze opdrachtgever zijn provincies, gemeenten, waterschappen, industrieën en bedrijven. Wij voeren opdrachten uit in een grote diversietijd van contractvormen. Al dan niet aangeleverd door opdrachtgever of in nauwe samenwerking met de klant ontworpen. Hierbij brengt een team van personeel haar expertise in om tot een vakkundig en gedegen ontwerp te komen wat wordt uitgevoerd in een gebalanceerde prijs kwaliteit verhouding.

Snel, vakkundig en zonder verrassingen achteraf. Want afspraak is afspraak bij HAK B.V.

Contactgegevens

Telefoon:
786912351
E-mail:
info@hakbv.nl

Website:
http://www.hakbv.nl/
Adres:
Van Hennaertweg 19
2952CA Alblasserdam