Biemond en van Pelt

BWI Graafmachineverhuur en transport

In 1957 zijn we opgericht als Biemond en van Pelt B.V. en gestart met de verhuur van graafmachines. Inmiddels is de derde generatie Biemond actief binnen onze organisatie, een goede aanleiding om onze naam te wijzigen in Biemond en Zonen B.V.Het accent lag aanvankelijk op de verhuur van materieel ten behoeve van de GWW-sector. En nog steeds is dat één van de pijlers van onze organisatie. Het leveren van materialen, het uitvoeren van projecten in aanneming, het uitvoeren van bodemsaneringen en de verhuur van Spoormaterieel is daar in de loop van de tijd bijgekomen.

De kwaliteit van het werk wordt niet alleen bepaald door het materieel wat daarvoor wordt ingezet maar veel meer nog door de mensen die het werk uitvoeren. Wij hechten daarom grote waarde aan deskundige medewerkers. Al onze medewerkers zijn of worden goed opgeleid om de taken waar zij voor ingezet worden vakkundig en veilig uit te voeren.

Contactgegevens

Telefoon:
786771402
E-mail:
planning@biemondenzonen.nl

Website:
https://www.biemondenzonen.nl/
Adres:
Lindeweg 104
3334LA Zwijndrecht